کلمات جدید من

سلام

من بازم اومدم

من تو این چند روزه چند تا کلمه ی جدید یاد گرفتم . انقدر هم خوشگل می گم که مامانم کلی قربون صدقه ام می ره .

اله = خاله

دَف = رفت

اِده = بده

نیدش = نیستش

جیش = همون جیش

ممون = میمون

دَم = تموم شد

پَر = مثل کلاغ پر

دا = دالی

خوب پیش می رم یا نه ؟

/ 1 نظر / 11 بازدید